App cài đặt phím Geekgamer

App Geekgamer là một trong những app cài đặt phím có thể nói hoàn thiện và đầy đủ tính năng nhất hiện giờ. App sử dụng cho những bộ chuyển đổi như Lingzha 2 Pro, Mix Lite, Mix SE, Mix Elite…

Nên tải app qua đường link bên dưới để được phiên bản mới nhất.