App cài đặt phím Kugamer

Kugamer là app map phím khá dễ sử dụng vì có giao diện Tiếng Việt. App sử dụng cho những bộ chuyển đổi như Meiying M1 Pro, M2 Ultimate, Meiying M3, Meiying M16…

Nên tải app qua đường link bên dưới để được phiên bản mới nhất.