HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Trước tiên để đặt sản phẩm bạn vào mục tài khoản đăng nhập tài khoản, nếu chưa có tài khoản tiến hành thanh toán.

hướng dẫn mua hàng

Thêm sản phẩm cần mua vào giỏ hàng, nếu mua một sản phẩm thì chọn MUA NGAY.

hướng dẫn mua hàng

Nhấn vào giỏ hàng rồi chọn tiến hành thanh toán.

hướng dẫn mua hàng

Nhập đầy đủ thông tin cần thiết, kiểm tra giá tiền, phí ship chọn phương thức thanh toán rồi nhấn đặt hàng.

hướng dẫn mua hàng

Đặt hàng thành công khi nhận được thông báo như dưới đây. Bạn cũng có thể quản lý đơn hàng trong mục tài khoản.

hướng dẫn mua hàng